Transformationer

Hej jag heter Ulf!

Jag faschineras av mötet mellan olika objekt och den rörelse som dessa möten ger upphov till.