• Viltsnok i Sibbarp 10-13 maj 2018

  Eva Söder
  Åsa Widlund
  Ulf Svensson

 • Kunstsmedjen Roskilde 5-17 maj 2018

  Erik Swarzbart
  Ulf Svensson

 • Kuben Falkenberg 27/2-5/3 2019

  Kamratutställning

 • "Steampunk" Roskilde 21/9-10/10 2019

  Utställning med:
  Dorthe Themsen
  Caroline Scheibel

 • "Vårvisioner" Kon-Tur Varberg 24/-6/5 2021

  Utställning med:
  Ingela Flory
  Eva Svensson

 • Konst- och hantverksutställning på Stall Flädje. !3-15 augusti 2021

 • Steampunk Minimarket Göteborg 21/10 20121